Senioralne

Projektodawcy senioralnego stawiają sobie za cel poprawę sytuacji materialnej najuboższej grupy emerytów i rencistów. To na państwie spoczywa obowiązek pomocy tym osobom. Koszty utrzymania w Polsce systematycznie rosną, dlatego też należy wspomóc tych, którzy muszą żyć za kwotę poniżej najniższej krajowej pensji bez jakiejkolwiek możliwości dodatkowego zarobku.

W budżecie na rok 2007 zostało zarezerwowane 100 milionów złotych na ten cel. Trwają obecnie wyliczenia jak podzielić tę kwotę. Poseł Andrzej Mańka (LPR) proponuje, aby senioralne wypłacać 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II w wysokości 500 złotych dla 2 milionów najuboższych emerytów.

Projekt ustawy 'senioralnej' umożliwia także samorządom gminnym przyznanie w drodze uchwały, świadczenia zapomogowego najuboższym emerytom i rencistom zamieszkałym na jej terenie, co stanowi realizację jednego z zadań samorządu gminnego, jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, w tym także w zakresie pomocy społecznej.

Liga chce też w projekcie noweli umieścić zapis likwidujący „przywileje emerytalne” dla byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Według wyliczeń Ligi, emerytury byłych funkcjonariuszy w stopniu generalskim dochodzą do 5 tys. zł (przy średniej emeryturze w skali kraju wynoszącej 1200 zł brutto).

– Wydaje się nam bezdyskusyjne, że jest to sytuacja niesprawiedliwa – powiedział Szymon Pawłowski. Jak dodał, zapis taki dotyczyłby ok. 40 tys. osób.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej