Witaj !

Narodziny dziecka to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny. „Becikowe” jest znakiem życzliwości, uśmiech społeczeństwa dla rodzącego się życia, uznanie dla narodzin, a dla wielu, zwłaszcza uboższych, ważny i cenny gest. Ten symboliczny gest ma znaczenie także dla matek zamożnych - świadczy on o uznaniu dla macierzyństwa, dla powstawania nowego życia.

Trzy rzeczy które musisz wiedzieć o becikowym

1000 złotych becikowego dostają rodzice każdego dziecka któro przyjdzie na świat. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktu urodzenia. Jest to właściwe becikowe, dla wszystkich, wg. projektu LPRu. Niżej przeczytasz jak i gdzie złożyć wniosek.
Rodziny ubogie, te które kwalifikują się do zasiłku rodzinnego, z okazji narodzin dziecka dostają extra dodatek w wysokości 1000 złotych czytaj więcej...
Becikowe samorządowe , zależy od miejscowość w której mieszkasz. Sprawdź czy Twoje władze samorządowe uchwaliły dodatkowe becikowe. czytaj więcej...

"Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Becikowe przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

Becikowe jest świadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

  Becikowe przysługuje:
 1. matce,
 2. ojcu lub
 3. opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywal termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

  Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty:
 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
 3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców).
 4. zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży

Zaświadczenie lekarskie

Od 1 stycznia 2012 r. do otrzymania becikowego ponownie wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży - do porodu.

Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. "w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka".

Wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w portalu becikowe.com

Formą opieki medycznej, o której mowa w rozporządzeniu, są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 3. leczenia szpitalnego.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci



Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej