Becikowe samorządowe

Serwis becikowe.com zebrał dane teleadresowe wszystkich miast powiatowych Twojego województwa. Wybierz miasto w którym mieszkasz, lub miasto do którego masz najbliżej, zadzwoń z zapytaniem o becikowe samorządowe i podziel się informacją z innymi użytkownikami serwisu. Redakcja serwisu na bieżąco przegląda wpisy naszych gości, cenne informacje wyłapujemy aby w przyszłości przedstawić je tutaj w przystępnej formie.

Zobacz Forum naszego portalu, może ktoś ktoś już zostawił informację o Twoim mieście.

Gdańsk

Urząd Miasta
ul. Nowe Ogrody 8/12 tel. (058) 302 30 41
80-803 Gdańsk fax (058) 302 01 34

Gdynia

Urząd Miasta
Al. Piłsudskiego 52/54 tel. (058) 620 36 15
81-382 Gdynia fax (058) 621 67 64

Słupsk

Urząd Miasta
Plac Zwycięstwa 3 tel. (059) 842 42 20
76-200 Słupsk fax (059) 842 35 83

Sopot

Urząd MiastaMIASTA PARTNERSKIE SOPOTU:


Współpraca partnerska:
Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego skupiają się na: wymianie doświadczeń dotyczących ruchu turystycznego oraz promocji obu miast, wymianie kulturalnej, wizytach studyjnych radnych i urzędników obu miast.


Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1992 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1993 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół wymiany młodzieży.
Planowane jest również utworzenie w Ashkelone filii Akademii Medycznej w Gdańsku. Projekt uruchomienia w Izraelu, Zamiejscowego Wydziału Lekarskiego AMG, spotyka się z dużym poparciem tamtejszych władz. Dał temu publiczny wyraz izraelski minister zdrowia rabin Nissim Dahan oraz poseł do Knessetu Abraham Hirchson. Promocją tej inicjatywy jest zainteresowane także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty nawiązano w 1988 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół: wymiany młodzieży oraz kontaktów kulturalnych.


Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty od 1999 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1999 roku. Główne kierunki współpracy: wymiana dzieci i młodzieży szkolnej, program szkół i klas partnerskich, staże nauczycieli, współpraca klubów sportowych.
Pierwszym efektem współpracy młodzieży był projekt „One Day in Sopot” prowadzony przez ŚLO, projekt opierał się na serii plenerów poświęconych fotografowaniu miejsc najlepiej oddających charakter miasta. Pod kierunkiem artysty-fotografika młodzież uczestniczy w warsztatach fotograficznych ucząc się obróbki wykonanego przez siebie materiału zdjęciowego. Wybrana spośród kilkuset wykonanych już fotografii seria została przekazana partnerom brytyjskim i była prezentowana w Focal Point Gallery w Southend.
Partnerstwo z Southend zaowocowało również powierzeniem Sopotowi roli gospodarza III Polsko-Brytyjskiej Konferencji Miast Partnerskich. Tematem przewodnim konferencji, zorganizowanej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Local Government International Bureau, była „Współpraca Polski i Wielkiej Brytanii w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej”.
W Southend on Sea co roku organizowane są wystawy prac tamtejszych artystów, na które zapraszani są sopoccy artyści wystawiający swoje prace i promujący nasze miasto. W roku ubiegłym podczas realizowania w Sopocie na wzór angielski projektu „Sopot, ulica Sztuki” swoje prace w Sopocie wystawiali artyści z Southend.
Współpraca z Southend opiera się także na wymianie doświadczeń w pisaniu projektów unijnych – zorganizowano staże urzędników odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty zostały nawiązane w 1989 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w 1991 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: ochroną środowiska, pomocą socjalną i ochroną zdrowia, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną, udziałem w wystawach i festiwalach, wymianą młodzieży szkolnej, współpracą klubów sportowych, współpracą zespołów i chórów, grup parafialnych, a także wspieraniem kontaktów jakie nawiązali gastronomicy, kupcy, artyści.
Sopoccy artyści i przedstawiciele rzemiosła reprezentują Sopot podczas tradycyjnych targów-wystawy „Frankenthal Woche”.
We Frankenthalu prezentowana była grupa przedstawicieli bractwa rycerskiego z sopockiego Grodziska.
Prowadzona jest współpraca młodzieży, z II LO w Sopocie i miejscową Waldorfschule.
Zrealizowany został program regularnej wymiany współfinansowanej przez Fundację Roberta Boscha.
Frankenthal zdecydowanie rekomendował i życzliwie wspierał uwieńczone powodzeniem starania Sopotu o uzyskanie od Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej grantu na przeprowadzenie remontu kapitalnego sopockiego mola.Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1993 roku, porozumienie o partnerstwie podpisano w roku 1994. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z wymianą młodzieży.
Po czterech edycjach Europejskiego Festiwalu młodości, który zakończył się w 1998 roku (Sopot, Ratzeburg oraz partnerzy z Ribe w Danii i Strangnas w Szwecji) współpracę podjęło II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz Liceum Gelehrtenschule w Ratzeburgu przeprowadzając wspólnie kilkuletni projekt dotyczący wzajemnego poznania realiów życia młodzieży w Polsce i Niemczech w zjednoczonej Europie. Główne cele projektu to: promocja międzykulturowego dialogu oraz wzajemnej wymiany kulturalnej między uczniami szkół średnich.
Młodzież licealna obu miast przygotowywała projekt „Realia życia młodzieży w Polsce i w Niemczech“. Zebrane zostały materiały w różnych grupach tematycznych (rodzina, szkoła, Unia Europejska), przeprowadzono ankiety i wywiady, nakręcono film i przygotowano wystawę fotograficzną, która prezentowana była w Urzędzie Miasta. Elementem projektu był również konkurs na temat wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.Współpraca partnerska:
Pierwsze kontakty i porozumienie o partnerstwie istnieje od 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z: edukacją, wymianą młodzieży, edukacją samorządową i kontaktów firm (budownictwo, przemysł).
Z inicjatywy Naestved zrealizowany został program „The Future on the Tracks”. Roczny projekt, w którym partnerem była grupa z sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury - skierowany był do młodzieży: brało w nim udział pięć duńskich grup teatralnych wraz z grupami z Kamerunu, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Niemiec, Irlandii i Polski.Formy współpracy partnerskiej:
Pierwsze kontakty nawiązane zostały w 1989 roku, zaś porozumienie o partnerstwie podpisano w 1990 roku. Współpraca skupiona jest głównie wokół przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, wymianą doświadczeń związanych z gospodarką komunalną i edukacją.
Sopot odwiedzają orkiestry i chóry z Karlshamn – wspomnieć należy Orkiestrę Karlshamns Musikkår. W Sopocie prezentowała się także Orkiestra Promenadowa Wyższej Królewskiej Szkoły Technicznej w Sztokholmie (reprezentacyjna orkiestra studencka) oraz dwukrotnie chór z Karlshamn.
Oba miasta wymieniają doświadczenia w zakresie niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Sopocki SPON współpracuje z oddziałami De Handikappades Riksforbund – DHR w Karlshamn i rejonie Blekinge, również w Lund i Malmo. Efektem tych kontaktów był między innymi współudział w Międzynarodowym Sympozjum Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z okazji 10-lecia istnienia tej organizacji, organizacja międzynarodowego projektu integracyjnego z udziałem partnerów ze Szwecji, Litwy, Ukrainy i Słowacji, udziału członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych w międzynarodowych warsztatach w Szwecji oraz wyjazdy studyjne do Szwecji dotyczące organizacji funkcjonowania stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym.
Organizowane są wspólne konferencje. Podczas zorganizowanego w Aquaparku telemostu przedstawiciele Karlshamn odpowiadali na pytania sopocian dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. W rozmowie na żywo ze strony polskiej uczestniczyli m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, senator RP Edmund Wittbrodt, honorowy konsul Polski w Szwecji Magdalena Karczewska - Svensson. Ze strony szwedzkiej m.in. wiceburmistrz miasta Kenneth Hake, Peter Enckell, Lasse Heimlander. Warto podkreślić, iż był to pierwszy na wybrzeżu telemost zorganizowany między miastami partnerskimi.

Wymiany młodzieży i nauczycieli:
Po ostatniej wizycie nauczycieli ze szkół w Karlshamn, planowane jest zorganizowanie dwutygodniowych staży dla uczennic tamtejszych szkół pielęgniarskich w sopockim Zespole Szkół Specjalnych, Domu Dziecka oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
ul. Kościuszki 25/27 tel. 0-58 551-20-21
81-967 Sopot fax 0-58 551-26-87

Wiadomości z FORUM

Wioleta

Gdańsk

25 luty, 10:14

Czy w Gdańsku jest becikowe samorządowe jak tak to komu się należy i co trzeba zrobić żeby ubiegać się o nie

zenek

gdańsk

06 lipiec, 21:08

czy w gdańsku można dostać becikowe samorządowe

Miroslawa

Gdańsk

29 styczeń, 17:59

Becikowe samorządowe

Alicja

Gdańsk

01 czerwiec, 12:52

czy w Gdańsku można dostać becikowe samorządowe?

Sandra

Słupsk

05 wrzesień, 10:42

Czy w 2015 r. w Słupsku jest wypłacane becikowe samorządowe?

Alicja

Słupsk

13 lipiec, 11:34

Gdzie odebrac becikowe samorzadowe w Słupsku

Adam

gdańsk

19 listopad, 14:09

i jeszcze link do strony :)
http://www.mopr.gda.pl/wsparcie-dla/wsparcie-dla-rodzin-i-dzieci/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-swiadczen-rodzinnych

Adam

gdańsk

19 listopad, 14:08

VI. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA — BECIKOWE
Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie jest brane pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania wniosku i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Od dnia 01.01.2013 r. podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

arek

gdynia

09 kwiecień, 20:14

jakie trzeba złożyć dokumenty

Agnieszka

Malbork

16 paĹşdziernik, 19:

czy w Malborku dostane becikowe samorządowe

Anna

Gdańsk

19 luty, 16:05

Czy jest wypłacane becikowe samorządowe w GD i w jaki sposób można składać wnioski?

Tomek

Gdańsk

03 styczeń, 19:12

Czy w Gdańsku jest przydzielane becikowe samorządowe czy gminne. Nie mówię tutaj o becikowym rządowym bo tutaj są limity na osobę.

Ewelina

Starogard Gdański

14 sierpień, 13:10

Witam, czy w Starogardzie przyznawane jest becikowe samorządowe?

wioleta

wejherowo

16 lipiec, 08:17

becikowe od czego zaczac

katarzyna

tczew

15 lipiec, 09:06

czy w tczewie jest przyznawane becikowe samorządowe. jeśli tak to jakie papiery i gdzie trzeba składać.

katarzyna

tczew

15 lipiec, 09:05

czy w tczewie jest przyznawane becikowe samozadowe

Kasia

Gdańsk

10 lipiec, 20:45

Czy w Gdańsku wypłacają becikowe samorządowe i co trzeba zrobic??

Katarzyna

Słupsk

29 maj, 15:49

Czy w Słupsku w 2013 r. przyznawane jest becikowe " samorządowe"?

Żaneta

Kartuzy

08 kwiecień, 12:12

co musiała bym zrobic zeby dostac becikowe samorządowe

Zosia

Lębork

29 paĹşdziernik, 11:

Czy w moim mieście mogę otrzymać becikowe samorządowe. Dziękuję za odpowiedź.

marta

gdynia

03 paĹşdziernik, 20:

czy przysługuje mi becikowe samorządowe, jak miałam umowe do dnia porodu, jestem samotną matką i mam już dwójkę dzieci.

Magdalena

Gdańsk

29 sierpień, 08:38

Proszę o informacje czy jest możliwość otrzymania becikowego samorządowego.

Beata

Wejherowo

19 sierpień, 14:45

czy w Wejherowie można otrzymać becikowe samorządowe?

Dorota

Gdańsk

10 czerwiec, 14:15

Jakie warunki muszę spełnic żeby dostac becikowe samorządowe?Proszę o informację.Pozdrawiam.

Justyna

Tczew

04 czerwiec, 13:06

Czy w Tczewie wypłacają becikowe samorządowe? Gdzie szukać o tym informacji?

Majka

Gdynia

31 maj, 13:18

Proponuję nauczyć się rozrózniać:
1) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka potocznie becikowe 1000 zł
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka potocznie drugi 1000 zł
3) tzw becikowe gminne w bardzo niewielu miastach w skali kraju

GDYNIA nie wypłaca becikowego samorządowego - jedynie pkt 1 i 2

izabela

gdynia

16 maj, 11:49

jak starac sie o becikowe samorzadowe

Natalia

mALBORK

19 kwiecień, 12:19

Czy w Malborku wypłacane jest becikowe samorządowe?

sylwia

Słupsk

15 kwiecień, 12:55

czy w słupsku przyznawane jest becikowe samorządowe

Ola

Gdynia

20 marzec, 14:46

Gdynia płaci becikowe samorządowe w 2012 r., tel. 58 66 88 568, 569, 599, 980, e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

Iza

Tczew

07 marzec, 11:00

Czy w miejscowości Tczew przysługuje becikowe samorządowe? Jeżeli tak jakie dokumenty trzeba składać i gdzie aby otrzymać wyżej wymienione becikowe?

Monika

Starogard Gdański

09 luty, 18:44

We wrześniu 20011r urodzilam córke czy naleza mi sie pieniazki od Prezydenta Miasta Starogard Gdański i jakie dokumenty musze złożyc i gdzie?.

Aleksandra

wejherowo

28 listopad, 15:52

Witam mam 4 miesięcznego synka i chciałabym się dowiedzieć czy w Wejherowie jest wypłacane becikowe samorządowe

asia

gdynia

03 listopad, 21:42

czy w Gdyni wypłacane jest becikowe samorządowe?

błażej

gdynia

16 wrzesień, 10:40

co to jest becikowe samorządowe

nico

Puck

25 sierpień, 10:44

zyje w konkubinacie wlasnie urodzilam dziecko jestem na urlopie macierzynskim moj dochod to 1000zl a ojca 520zl co mi przysluguje

elwira

wejherowo

20 sierpień, 22:51

czy w Wejherowie jest becikowe samorządowe

sylwia

nowy dwór gdański

02 sierpień, 20:00

czy ktos z tego miasta pobierał becikowe z samorzadu?

Maja

sopot

07 czerwiec, 17:29

czy w Sopocie wyplacają becikowe samorządowe

natalia

tczew

23 maj, 01:51

Czy w Tczewie przysługuje becikowe samorządowe?

natalia

tczew

23 maj, 01:49

Co należy się z tytułu urodzenia dziecka?

H.

Gdańsk

09 maj, 10:15

W 2011 w Gdańsku nie przysługuje becikowe samorządowe.

ewa

GDYNIA

14 marzec, 19:35

CO TO JEST BECIKOWE SAMORZADOWE? CZY TO NIE BECIKOWE/

kasia

gdańsk

19 luty, 17:01

ffff

Janusz

słupsk

18 luty, 13:32

czy się należy becikowe samorządowe w słupsku

Ewcia

Gdańsk

15 luty, 09:59

Dzień dobry, chciałaym dowiedzieć się, czy w Gdańsku przysługuje becikowe samorządowe? Dziękuję, pozdrawiam

Magda

Gdynia

14 luty, 16:10

Witam, jestem z Gdyni czy w naszym mieście jest tzw. becikowe samorządowe?

Ewelina

Gdańsk

07 luty, 15:33

Witam! Proszę o informację w Gdańsku jest obecnie wypłacane becikowe samorządowe? Dziękuje i pozdrawiam

Agnieszka

Gdańsk

13 styczeń, 14:31

Witam! Proszę o informację w Gdańsku jest obecnie wypłacane becikowe samorządowe? Dziękuje i pozdrawiam

weronika

gdynia

11 styczeń, 12:17

czy jest szansa na dostanie becikowego samorzadowego w gdyni

Ania

Gdańsk

07 styczeń, 20:21

Czy jest możliwe przyznanie becikowego samorządowego dla osób mieszkających w Gdańsku?

Magdalena

Starogard Gdański

07 styczeń, 16:12

czy w Starogardzie Gd.jest wypłacane becikowe samorządowe?

DOROTA

STAROGARD GDAŃSKI

24 November, 18:07

czy dostane becikowe samorzadowe w Starogardzie

Karolina

Gdańsk

18 November, 19:14

czy można dostać becikowe samorządowe w gdańsku??

marek

sztum

08 November, 21:52

czy w Sztumie jest becikowe samorządowe

maqłgorzata

gdańsk

03 November, 21:50

komu przysługuje becikowe samorządowe

maqłgorzata

gdańsk

03 November, 21:50

komu przysługuje becikowe samorządowe

Arek

Gdańsk

03 November, 19:11

Czy becikowe samorządowe jest dla Gdańszczan ??

ewa

gdańsk

17 październik, 22:5

becikowe samorządowe

Martyna

Starogard Gdański

25 wrzesień, 14:44

Doszły mnie słuchy, że w Starogardzie można otrzymać "Becikowe z Urzędu Gminy"

Ewelina

Gdańsk

12 sierpień, 15:57

Dzień dobry! Czy mieszkając w Gdańsku można otrzymać becikowe samorządowe? Dziękuję za odpowiedź.

monika

gdańsk

29 lipiec, 16:41

czy w Gdańsku można dostać becikowe samorządowe?

leszek

kościerzyna

25 lipiec, 19:10

Czy ktoś wie czy Kościerzyna ma ustanowione becikowe samorządowe i jeśli tak to jaka to suma?

Łukasz

Pruszcz Gdański

24 lipiec, 14:26

Witam jakie becikowe można w Pruszcz otrzymać czy samorządowe też bo już sam nie wiem podobno w MOPSie mam sie dowiedzieć o becikowe czy to prawda??

JAROSŁAW

Gdańsk

21 lipiec, 23:44

jakie becikowe dostaje sie w gdańsku i jakie dofinansowania

jarko

Gdańsk

21 lipiec, 23:43

uchwalili w gdańsku dodatkowe becikowe?

Ania

Gdańsk

27 czerwiec, 22:52

Czy w Gdańsku można otrzymać becikowe samorządowe ?

Paulina

Gdańsk

25 czerwiec, 10:35

czy w GDAŃSKU można otrzymac dodatkowe becikowe samorządowe , a jakie warunki trzeba spełnic ??

Barbara

Tczew

13 czerwiec, 18:23

Czy w Tczewie można starać się o becikowe samorządowe?

Marlena

Gdynia

26 maj, 13:20

czy w gdyni wypłacaja becikowe samorzadowe?

michal

Gdańsk

29 kwiecień, 16:16

MOPS w Gdansku :

"
ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego nie jest brane pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania wniosku i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka - bez względu na dochody rodziny. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 (tysiąc) złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.
"

Izabela

Chojnice

21 kwiecień, 20:48

Czy ktoś wie czy Chojnice mają ustanowione becikowe samorządowe i jeśli tak to jaka to suma?

Marta

Lębork

12 marzec, 11:55

Czy w Lęborku jest wypłacane becikowe samorządowe??

Monika

Gdańsk

08 luty, 17:15

Czy w Gdańsku przysługuje becikowe samorządowe

Marzena

Sztum

25 styczeń, 11:40

Jeśli ja urodziłam dziecko w grudniu to na jakich zasadach zostanie wypłacone mi becikowe??

Patrycja

Gdynia

12 styczeń, 12:21

Czy w gdyni wypłacaja becikowe samorządowe?jakie sa warunki aby otrzymac to becikowe?

marcin

człuchów

05 styczeń, 22:22

jak to wygląda w człuchowie pomorskie

dawidowy

gdynia

29 listopad, 14:11

czy jeśli mieszkamy w gdyni a dziecko przyjdzie na swiat w gdańskim szpitalu to muszę udac sie do UM Gdańsk?

dawidowy

gdynia

29 listopad, 14:10

czy jeśli mieszkamy w gdyni a dziecko przyjdzie na swiat w gdańskim szpitalu to muszę udac sie do UM Gdańsk?

elula

gdańsk

29 listopad, 14:06

kiedy należy się becikowe samorządowe ?

eswu

Sopot

24 październik, 13:0

Czy w Sopocie obowiązuje becikowe samorządowe???

Sebastian

Słupsk

07 październik, 09:4

W Słupsku nie ma 3-ciego tysiąca ;-( Są tylko 2 - ustawowe + zapomoga do zasiłku - ważny dochód na głowe.

Emilia

MALBORK

10 wrzesień, 10:20

Czy w Malborku jest becikowe samorządowe , kto je może otrzymać?

Jola

Słupsk

07 wrzesień, 12:21

W Słupsku jest wypłacane becikowe samorządowe?

magda

tczew

12 sierpień, 11:59

w tczeiwe nie ma becikowego prezydenckiego

joanna

słupsk

04 sierpień, 18:15

Witam.Gdzie i kiedy można odebrać becikowe samorządowe? Jakie dokumenty są potrzebne? Kto może to odebrać-czy tylko rodzice? Proszę o informację krok po kroku.

kasia

chojnice

21 lipiec, 20:12

czy moge starac sie o becikowe samorzadowe jezeli urodzilam w chojnicach a zameldowana jestem na stale w krakowie?

ada

GDAŃSK

08 czerwiec, 23:46

W GDA NIE MA SAMORZĄDOWEGO ALE MOŻNA PISAĆ "PROŚBĘ O WSPARCIE" JAK MAJĄ "WOLNĄ KASĘ" TO COŚ DADZĄ.

dagmara

gdańsk

23 maj, 14:52

czy w gdańsku obowiązuje becikowe samorządowe?

ola

chojnice

04 maj, 17:46

co to jest becikowe samorządowe, kto może je dostać i czy w moim mieście jest to dostępne?

Magdalena

Gdańsk

27 kwiecień, 11:24

Z informacji jakich uzyskałam w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miasto Gdańsk nie wypłaca tzw. becikowego samorządowego :(

tomek

gdynia

26 kwiecień, 17:47

czy w gdyni mozna dostac te dodatkowe becikowe

ola

wejherowo

18 kwiecień, 17:30

czy w Wejherowie wypłacane jest becikowe samorządowe?

ania

chojnice

24 marzec, 07:27

co to jest to becikowe smorzadowe i czy w chojnicach jest to realizowane

Aga

Gdynia

05 marzec, 11:47

Własnie dostałam odpowiedż z Urzedu miasta w Gdyni.
Niestety Gdynia nie przyznaje becikowego samorządowego.
pozdrawiam

adi

pruszcz gdański

04 marzec, 19:12

czy w pruszczu jest becikowe samorządowe

ppp

Gdynia

03 marzec, 23:12

Na stronie Urzędu nie ma takiej informacji, więc chyba nie wypłaca:-(

Aga

Gdynia

18 luty, 23:04

To w końcu wypłaca czy nie?

Marta

Gdynia

10 luty, 12:00

Gdynia daje becikowe samorządowe

Sylwia

Gdańsk

16 styczeń, 10:03

W Gdańsku nie ma becikowego samorządowego.

dorota

puck

30 grudzień, 19:22

czy w pucku jest wyplacane becikowe samorzadowe

Aleksandra

Gdańsk

17 grudzień, 14:58

Czy w Gdańsku jest becikowe samorządowe?

kasia

puck

16 grudzień, 13:20

czy w pucku jest becikowe

halina

bytów

09 październik, 11:4

czy jest w bytowie wypłacane becikowe samorządowe

magda

kartuzy

25 wrzesień, 08:41

pani z urzędu gminy powiedziała,że u nas tego nie ma

Krzysztof

Gdynia

28 sierpień, 15:57

No niestety Gdynia nie wypłaca becikowego samorządowego

Paulina

Słupsk

30 maj, 23:12

Zzy w Słupsku wypłacane jest teraz becikowe samorządowe?

Marcin

Gdańsk

19 maj, 09:27

dlaczego nie można posortować tych newsów po miastach?

monika

starogard gdański

30 kwiecień, 18:11

dla kogo jest ten trzeci tysiąc-(becikowe samorządowe)co trzeba złożyć i gdzie.komu się należy.

pysiek40@op.pl

Lębork

01 kwiecień, 18:43

Gdzie ,Kto i czy ,ile wypłaca becikowego samorządowego.Czy becikowe,a becikowe samorządowe jest tożsame czy istnieją równolegle.Proszę o informację pod wskazany adres.

Marta

Gdynia

05 marzec, 17:53

w Gdyni nie wypłacają becikowego samorządowego

Marta

Gdynia

05 marzec, 17:33

w Gdyni nie wypłacają becikowego samorządowego

Natalia

Kartuzy

28 luty, 20:39

Witam wszystkich przyszłych rodziców. Ja mam termin na początek września to dla mnie coś pięknego, a zarazem bardzo się boję bo to pierwsze dziecko...... Jeżeli ktoś wie czy w Kartuzach jest becikowe samorządowe będę wdzięczna za info. Pozdrawiam przyszłe mamy.

Basia

Chojnice

19 luty, 22:24

Witam
Czy mogę się starać o becikowe samorządowe? Mieszkam w powiecie chojnickim, województwo pomorskie, gdzie w tym przypadku należy złożyć wniosek i jakie trzeba spełniać kryteria.

Anna

Chojnice

08 luty, 12:41

Co to jest to becikowe samorządowe?
Nie słyszałam o nim kto
się może ubiegać o to i gdzie?
Anna

Dorota

Gdańsk

31 sierpień, 09:50

A co z Gdańskiem. Samotna matka na działalności gospodarczej.

magdalena

wejherowo

27 sierpień, 20:29

Mam pytanie czy jeżeli dziecko urodziło sie w Warszawie poniewaz musialo sie tam urodzic ze wzgledów zdrowotnych (wada serca) a mieszka w Wejherowie czy nalezy sie rodzicom jakies dodatkowe becikowe z woj, mazowieckiego?

Mariusz

Słupsk

16 sierpień, 14:28

Niestety ale przez telefon poinformoano mnie że świadczenia becikowe są tylko wypłacane w MOP Słupsk. Czyli nie ma w Słupsku ,,becikowego samorzadowego''.

asia

Kartuzy

17 czerwiec, 23:28

Jak jest w Kartuzach?

KAROLINKA

GDAŃSK

02 maj, 12:18

OD KILKU DNI PRÓBUJE SIE DODZWONIC DO URZEDU W SPRAWIE BECIKOWEGO SAMORZĄDOWEGO. CZY KTOS ORIENTUJE SIE CZY W GDAŃSKU LUB GDYNI WYPŁACAJA I JAKIE SA NUMERY KONTAKTOWE(NOWE)? POZDRAWIAM

Mateusz

Tczew

25 luty, 21:34

Dzidzia urodzi sie nam w lipcu.Wie ktos moze czy do tego czasu beda te samorzadowe becikowe i czy wogole w okolicach gdanska mozna otrzymac te becikowe

Karina

Gdańsk

27 styczeń, 15:30

2007r.szans na becikowe trzecie tzw.gminne nie ma!!!!
Stronka super-można wiele się dowiedzieć..pozdrawiam...

Paweł

Gdańsk

16 sierpień, 19:54

Czy ktoś może mi powiedzieć jak jest w Gdańsku z becikowym , jest czy nie ma. Rodzimy na dniach i fajnie by było dostać coś od samorządu na wózek.
Pozdrawiam młode Mamy
Paweł

ola

Lębork

18 lipiec, 14:17

czy w Lęborku jest becikowe samorządowe

Gosia

Gdańsk

24 czerwiec, 23:00

Czy bebcikowe samorządowe jest w Gdańsku? Pozdrawiam

ulka

Pruszcz Gdański

19 czerwiec, 17:03

czy w Pruszczu gdańskim wypłacaja becikowe samorzadowe

basia

Lębork

15 czerwiec, 10:31

czy Lębork wypłaca becikowe

Monika

Chojnice

20 maj, 22:53

Czy w Chojnicach jest wypłacane becikowe samorządowe?

Danuta

Gdańsk

08 maj, 08:35

Czy w Gdańsku wypłacane jest becikowe samorządowe?

Agnieszka

Wejherowo

01 maj, 15:14

CZy w Wejherowie jest wyplacane becikowe samorzadowe??

Sylwia

Sopot

25 wrzesień, 15:07

czy w Sopocie jest wyplacane becikowe samorządowe

gosia

gdynia

12 czerwiec, 09:50

Czy wiecie może jak to jest w Gdynii??

Prawo do życia

13 kwietnia 2007 polski sejm głosował zmiany w art. 30 i 38 Konstytucji RP, gwarantujące prawo do życia "od chwili poczęcia do naturalnej śmierci" oraz gwarantujące godność człowieka od momentu poczęcia.

Przyjęcie tej poprawki najpełniej i najlepiej chroniłoby życie osób nienarodzonych oraz gwarantowałoby konstytucyjną ochronę przed eutanazją.

Zobacz! jak głosowali posłowie w Twoim województwie.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej