Urząd Stanu Cywilnego - zgłoszenie urodzenia dziecka

Akt Urodzenia Dziecka Fakt narodzenia dziecka wypada zgłosić w odpowiednim organie państwowym - w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wcześniej należy wybrać imię dla swojego dziecka. Przy zgłoszeniu w USC rodzice otrzymują Akt Urodzenia. Serwis becikowe.com przygotował przewodnik w formie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czytaj wszystko...   lub wybierz interesujące zagadnienie z listy poniżej:

Jeśli nie odnalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie Zapraszamy na FORUM   gdzie możesz zadać pytanie na które postaramy się szybko odpowiedzieć.

Jak wygląda sama czynność

Zgłoszenie urodzenia przeprowadzane jest ustnie, osobiście przez osobą zobowiązaną. Nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia listownie lub drogą elektroniczną. Wyjątkiem jest regulacja zezwalająca lekarzom, położnym oraz zakładom opieki zdrowotnej na dokonanie zgłoszenia pisemnie.

Jeżeli osobiste stawiennictwo w USC jest utrudnione, można ustanowić pełnomocnika do przeprowadzenia zgłoszenia urodzenia, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i zgłoszone do protokołu. W treści pełnomocnictwa powinny znaleźć się dane niezbędne do sporządzenia Aktu Urodzenia.

Bezpośrednio po sporządzeniu, akt musi zostać podpisany przez osobę dokonującą zgłoszenia oraz kierownika USC.

Do aktu urodzenia wpisuje się:

  • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
  • miejsce i datę urodzenia dziecka,
  • nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce ich zamieszkania w chwili urodzenia się dziecka,
  • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej fakt narodzin dziecka,
  • dane dotyczące szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli to zakład dokonał zgłoszenia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.)
  4. Ustawa z dnia 19 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieciNewsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej