Urząd Stanu Cywilnego - zgłoszenie urodzenia dziecka

Akt Urodzenia Dziecka Fakt narodzenia dziecka wypada zgłosić w odpowiednim organie państwowym - w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wcześniej należy wybrać imię dla swojego dziecka. Przy zgłoszeniu w USC rodzice otrzymują Akt Urodzenia. Serwis becikowe.com przygotował przewodnik w formie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czytaj wszystko...   lub wybierz interesujące zagadnienie z listy poniżej:

Jeśli nie odnalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie Zapraszamy na FORUM   gdzie możesz zadać pytanie na które postaramy się szybko odpowiedzieć.

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia urodzenia dziecka

W obecnym stanie prawnym przepisy nie wskazują kolejności w jakiej wymienione w ustawie osoby mają obowiązek zgłoszenia urodzenia dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są rodzice, a więc bezwarunkowo ojciec dziecka, oraz matka o ile jej stan zdrowia na to pozwala. Ponadto, inna osoba obecna przy porodzie, lekarz lub położna. W sytuacji gdy poród ma miejsce w zakładzie opieki zdrowotnej, do takiego zgłoszenia obowiązany jest dany ZOZ.

Od osoby dokonującej zgłoszenia wymaga się pełnej zdolności do czynności prawnych, a więc musi być to osoba pełnoletnia, wobec której nie orzeczono częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia. Wyjątkowo, pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pozostająca w związku małżeńskim, która nie ukończyła 18. roku życia.

  • ojciec,
  • lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
  • matka, jeżeli pozwala na to jej stan zdrowia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.)
  4. Ustawa z dnia 19 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieciNewsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej