Urząd Stanu Cywilnego - zgłoszenie urodzenia dziecka

Akt Urodzenia Dziecka Fakt narodzenia dziecka wypada zgłosić w odpowiednim organie państwowym - w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wcześniej należy wybrać imię dla swojego dziecka. Przy zgłoszeniu w USC rodzice otrzymują Akt Urodzenia. Serwis becikowe.com przygotował przewodnik w formie odpowiedzi na często zadawane pytania.

Czytaj wszystko...   lub wybierz interesujące zagadnienie z listy poniżej:

Jeśli nie odnalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie Zapraszamy na FORUM   gdzie możesz zadać pytanie na które postaramy się szybko odpowiedzieć.

Jakie imiona mogą być nadawane dzieciom

Rodzice są uprawnieni do wyboru imienia dla dziecka. W sytuacji gdy są oni pozbawieni praw rodzicielskich, takie uprawnienie wykonuje ustanowiony opiekun. Jeżeli rodzice nie wybiorą imienia dla dziecka, kierownik USC wybiera dla dziecka jedno z popularnych imion używanych w Polsce.

Wybór imienia dla dziecka powinien być dokonany wspólnie, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia o wyborze imienia zdecyduje sąd opiekuńczy.

W kwestii wyboru imion dla dziecka ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje pewne ograniczenia. Nie można nadawać dziecku więcej niż dwóch imion, ponadto imion ośmieszających, nieprzyzwoitych, w formie zdrobniałej, jak również imienia które nie pozwala na odróżnienie płci dziecka. W takich przypadkach kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia.

Możliwa jest kontrola sądowa takiej odmowy, w toku której rozpatrywane jest czy imię spełnia określone prawem wymogi. Na przykład w toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stwierdzono, że imię "Aramis" (tak jak jeden z bohaterów "Trzech muszkieterów" Aleksandra Dumas) byłoby imieniem ośmieszającym dla dziecka.

Możliwe jest nadawanie imion pochodzących z języków obcych o ile nie mają odpowiednika w języku polskim. Nie jest możliwe jednak stosowanie zagranicznej pisowni, np. Max lub Karl.

Gdy rodzicami są cudzoziemcy mogą nadać dziecku również imię w formie występującej w ich języku ojczystym, nawet jeśli ma ono polski odpowiednik.

Jeżeli rodzice są przedstawicielami mniejszości narodowych w Polsce, stosuje się odrębne uregulowania zawarte w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.)
  4. Ustawa z dnia 19 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieciNewsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej