Ulga na dziecko

Ulga na dziecko - logo Ulgę podatkową na dzieci możemy wykorzystać już za kilka tygodni, kiedy będziemy składać formularz PIT-37 w Urzędzie Skarbowym. Ulga wprowadzone została ustawą z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1361). Wynika z niej że w rozliczeniu za rok 2009 odliczenie na każde dziecko wyniesie 1.112,04 (w ubiegłym roku była to kwota 1.173,70 zł).

Ile odliczymy w 2010 roku?

W praktyce oznacza to że na początku 2010 roku, po wypełnieniu formularza PIT-37 za rok 2009 dostaniemy zwrot zapłaconego podatku. Dla dwójki dzieci będzie to aż 2.224,08 zł (2.347,40 zł w ubiegłym roku), a dla trójki 3.336,12 zł (3.521,10 zł w ubiegłym roku). Oczywiście pod warunkiem że w mijającym roku tyle podatku zapłaciliśmy, tj. w przybliżeniu nasze zarobki miesięczne wyniosły 2400 zł brutto w przypadku dwójki dzieci i 3600 zł w przypadku trójki.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Rodzice bądź opiekunowie prawni wychowujący dzieci rozliczający się na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej: 19%, 30%, 40%), czyli wszyscy którzy w nadchodzącym 2010 roku wypełnią formularz PIT-37 za rok 2009.

Ulga przysługuje na każde dziecko, które spełnia poniższe warunki:

  • jest małoletnie, czyli nie ukończyło 18 roku życia,
  • przed ukończeniem 25 lat jeśli uczy się lub studiuje,
  • bez względu na wiek, jeśli odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny,
  • oraz w roku podatkowym 2008 dzieci te nie uzyskały dochodów za wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodami nie powodującymi obowiązku uiszczenia podatku (tj. w 2008 r. są to dochody w wysokości do 3.088,86 zł). Należy pamiętać że istnieje katalog dochodów nie objętych obowiązkiem podatkowym.

Mama czy Tata? Kto odliczy ulgę

Ulgę może odliczyć jeden z rodziców bądź też oboje według wskazanej proporcji. Tą możliwość oczywiście wykorzystają rodzice w przypadku gdy podatek jednego z nich odprowadzony w ciągu roku będzie mniejszy niż kwota przysługującej ulgi.

Jeśli rodzice są po orzeczonym rozwodzie lub w separacji, ulgę na dziecko może odliczyć ten rodzic, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeśli dziecko mieszka przez część roku podatkowego u jednego z rodziców, a przez drugą u drugiego, każdy z rodziców ma prawo odliczyć jedną dwunastą część ulgi za każdy miesiąc w roku, w którym dziecko u niego zamieszkiwało.

Jak wypełnić formularz PIT 37?

Samodzielne wypełnienie formularza zeznania podatkowego nie jest trudne. Naprawdę możesz zrobić to samodzielnie, jeśli poświęcisz trochę czasu na staranne przeczytanie opisów w polach formularza. Wypełniamy formularz [PIT/37 - pobierz] oraz załącznik [PIT/O  - pobierz / czytaj więcej].

Ulgę podatkową na dzieci wyliczamy w załączniku PIT/O. Wzór formularza zmienił się w stosunku do roku poprzedniego. W części C - Odliczenia od podatku dodany zostały punkt 3, w którym wpisujemy liczbę dzieci oraz kwotę odliczenia z tytułu ulgi na dzieci.

Załącznik PIT/O, część C - Odliczenia od podatku Ulga na dziecko :: Załącznik PIT/O

W polu z numerem 34 wpisujemy liczbę dzieci, a w polach 35 i 36 (w zależności czy ulgę rozliczamy samodzielnie, czy dzielimy ulgę ze współmałżonkiem) kwotę odpowiadającą iloczynowi [liczba dzieci] x [1.112,04].

Formularz PIT-37, część F - Odliczenia od podatku Ulga na dziecko :: Formularz PIT/37

Wyliczoną w załączniku PIT/O kwotę przenosimy do formularza zeznania podatkowego PIT/37. Wpisując ją w pole 106 w części F – ‘Odliczenia od podatku’.

Należy pamiętać że od podatku w pierwszej kolejności odliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, następnie ulgi wyliczone w załączniku PIT/O. Łączna kwota odliczeń nie może oczywiście przekroczyć kwoty podatku który wyliczyliśmy w punkcie E – ‘obliczenie podatku’ – pole numer 103.

Jeżeli odliczenie jest większe niż podatek do zapłacenia, zmniejszamy odliczenie – w pole 106 wpisujemy taką kwotę, aby pole 108 – Podatek po odliczeniach wyniosło 0.

Dalsza część poradnika "Ulga na dziecko" w przygotowaniu, zapraszamy niebawem

Jeśli masz jakieś uwagi, lub wątpliwości zostaw wiadomość na naszym forum. Obecnie pracujemy nad forum użytkowników serwisu becikowe.com, wszystkie pytania i odpowiedzi jakie znajdziemy w księdze gości przeniesione zostaną do nowego forum dyskusyjnego.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej