Część B – Odliczenia od dochodu

Wróć do: Załącznik PIT/O - Przewodnik

  1. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy
  2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw
  3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  5. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet
  6. Wydatki na nabycie nowych technologii

Ulga podatkowa na Internet

Pełna nazwa ulgi brzmi: Odliczenie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy).

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 26 ust. 13a ustawy, wydatki na cele określone w art. 26 ust. 1 ustawy, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353) albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej